Danışma Kurulu

Dr. Ercan ÇİTİL, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü

Barış GÖKGÖR, Avrupa Geri Dönüşüm Platformu Ülke Müdürü

Ahmet Cihat KAHRAMAN, Çevre Yönetim Merkezi Direktörü, Marmara Belediyeler Birliği

Rifat Ünal SAYMAN, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Direktörü

Prof. Dr. Serhat ŞEKER, İTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail TORÖZ, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ahmet VARIR, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanı